Metabolic Effect

Pri tomto cvičení dbáme na zaťaženie funkcie metabolizmu a rozpohybovanie celého tela, s cieľom rýchlejšieho spaľovania a dosiahnutie efektu chudnutia.

Žiadne skupinové cvičenia