BodyStep

Step aerobik je rytmické vystupovanie a zostupovanie na stupienok (step), ktoré bolo pôvodne využívané v rehabilitačnej praxi. Hodina sa začína rozohriatím (warm-up)  choreografia, ktorá sa zvyčajne skladá z troch blokov.

BodyStep je ľahšia forma StepAerobiku v náročnosti na choreografie – sú tam ľahšie krokové variácie. Ak však cvičenci nie sú dostatočne zdatní, alebo je choreografia aj tak náročná, inštruktor ju skráti na jeden blok. Ten sa potom snaží naučiť, aby sa cvičenci poriadne zahriali.

Potom nasleduje posilňovanie celého tela s pomocou stepu i bez neho, vlastnou váhou i pomocou činiek či gumičiek. Ale na záver odchádzate z hodiny dobre naladení.

Je to hodina aj pre začiatočníkov.

Žiadne skupinové cvičenia