Pohybová príprava pre deti

Cieľom detských pohybových kurzov je podpora správneho psychomotorického vývinu dieťaťa od narodenia až do veku 10r. Dieťa od narodenia prechádza jednotlivými fázami, ktoré sú podmienené ovládaním špecifických zručností, ktoré sú nevyhnutné pre ich ďalší správny mentálny, duševný a fyzický vývoj. Správnou stimuláciou deti pomocou pohybovej aktivity ich vedieme k mentálnemu napredovaniu a fyzickej stabilite, ktorá je potrebná k správnemu prevedeniu základných lokomočných pohybov ako je chôdza, beh, správnemu držaniu tela…V deťoch upevňujeme pozitívny vzťah k športu a pohybovej aktivite, zlepšujeme ich socializáciu, začlenenie sa do kolektívu, sústredenosť a budujeme ich sebadôveru.

Celý detský koncept je zameraný na individuálny prístup trénerov k deťom k ich veku a schopnostiam dieťaťa. Tréningy prebiehajú pod dohľadom profesionálnych trénerov a pedagógov a počet detí na tréningoch je z tohto dôvodu obmedzený.

pondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobotanedeľa
16:00
17:00