Zuzka

Vyštudovala fakultu Telesnej výchovy a športu na katedre gymnastiky, tancov a úpolov. Dlhé roky tancovala vo folklórnom súbore a v divadelných hrách.

S deťmi má dlhoročnú prax, nakoľko viedla rôzne krúžky – pohybový, tanečný ako aj plavecký krúžok a okrem toho sa s deťmi stretávala denne, nakoľko učila na základnej škole telesnú výchovu a biológiu.

Veľmi sa teší aj na Vaše detičky na našom krúžku ŠANTÍK, kde sa spolu všetci vybláznia, zahrajú a zacvičia!

pondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobotanedeľa
17:00

Zuzka

Jumping

17:05-18:05

60min / 6€

Zuzka

Jumping

17:05-18:05

60min / 6€

Naši trenéri