Daniel

Daniel has been an avid squash player since his father took him on court as a child. Educated as an Electrical Engineer, with over a decade of teaching experience at technical schools, he has developed a unique approach to learning and training, while understanding the importance of a fresh perspective in the development of skills, whether physical or mental.
Feel free to contact me on +421 910 217 058 on whatsapp or email at daniel.ontong@gmail.com, if you have any queries regarding which services we offer.
Calls only between 8:30am and 2:30pm.
—-

Daniel je vášnivým hráčom squashu od čias, keď ho jeho otec ako dieťa brával na kurty. Vzdelanie ako elektroinžinier, s viac ako desaťročnými pedagogickými skúsenosťami na technických školách, vyvinul jedinečný prístup k učeniu a tréningu, pričom pochopil dôležitosť novej perspektívy v rozvoji zručností, či už fyzických alebo duševných.
Neváhajte ma kontaktovať na čísle +421 910 217 058 na WhatsApp alebo e-mailom na daniel.ontong@gmail.com, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa služieb, ktoré ponúkame.
Volať len od 8:30 do 14:30

Žiadne skupinové cvičenia

Naši trenéri