Skip to content

Nový rozvrh na skupinové cvičenia!

Počet miest je stále obmedzený na kapacitu 6 + 1 tréner

Svoje miesto si môžete rezervovať na čísle 0910203040!

Cena: cvičenie 6€/hod., Šantík 7€/hod., Kravmaga Deti a dorast 8€, a dospelí 10€.

Je možné dočerpanie permanentiek s doplatkom 2€ na hodinu! Po dočerpaní bude možné si kúpiť len jednorázové vstupy, až do povolenia neobmedzeného počtu osôb na cvičení!

Šatne a sprchy sú povolené!

Tešíme sa na Vás

Vaše športové centrum Pionierska