Skip to content

BodyHard

 „Bodyhard“
je intenzívnejšia forma tréningu Bodyart. Je spojením jednotlivých statických cvikov, polôh (výdrží) a  energetického dýchania v dynamickom slede. „Bodyhard” vznikol metodickým zdokonalovaním klasického tréningu Bodyart, v ktorom je mnoho pozícií statických (ja im na tréningu vravím – výdrže). Tie sú zámerne, za účelom posilnenia kĺbov, šliach, väzív a svalov, držané po určitú dobu. Kladie sa pritom veľký dôraz na hlboké dýchanie, ktoré okrem dopravenia energie svalstvu, umožňuje nášmu telu naštartovať vnútorné procesy (napr. trávenie / detoxikácia organizmu, celkové zrýchlenie metabolizmu…) Táto podstata je zachovaná aj v „Bodyhard“, len je poňatá viac do sily a je posunutá o stupienok vyššie.

Skupinové cvičenia - BodyHard

Žiadne skupinové cvičenia