Skip to content

Nový prevádzkový poriadok

Od 1.9.2019 je v platnosti nový prevádzkový poriadok, všeobecné podmienky a reklamačný poriadok.