Skip to content

Deň otvorených dverí

5. 10.2019 sa u nás uskutočnil Prvý Deň Otvorených Dverí. Pre nás dopadol nad očakávania v zmysle toho že sme sa stretli s novými ľuďmi, ktorí boli nadšení z nových priestorov, energie a radosti.
Program bol plný či už pre ženy (celý deň bežali v hale skupinové cvičenia), či už pre deti (v hale bol 2 hodinový program pre deti pre rôzne vekové kategórie), taktiež pre chlapov – squash a ping pong! a k tomu príjemné občerstvenie.

Našimi hosťami boli Ján Koukal – x ásonmý majster ČR v squashi a pán doktor Malovič, ktorí hovoril o význame športu všeobecne. 
Pre nás je najdôležitejšie, aby každý, kto má šport rád z hocijakých dôvodov a je neoddeliteľnou súčasťou jeho života či už 1 krát za mesiac alebo každý deň, mohol šport vykonávať v tomto okolí v príjemnom, čistom a sofistikovanom prostredí.

Za nás už len môžeme povedať, že tento deň sa stane našou tradíciou, a budeme veľmi radi ak nás budete sprevádzať na ceste za radosťou a zdravím. 

S pozdravom, Vaše športové centrum Pionierska