Skip to content

Zuzka

So squashom som začala v ôsmych rokoch v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ pochádzam.

Nastupovala som pravidelne na turnaje a MSR až po kategóriu U19. Začala som sa venovať

deťom až pokiaľ som nezačala študovať na VŠ. Po skončení školy som sa presťahovala do

Bratislavy, kde som znova začala hrávať a rozbiehať si tréningy najmä s deťmi, pretože

pracovať s mládežou ma baví a beriem to ako svoje hobby. Motivácia detí k pohybu je v tejto

dobe veľmi dôležitá.

Skupinové cvičenia - Zuzka

Žiadne skupinové cvičenia

Naši trenéri